I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Neurologiczna

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Neurologicznej, która będzie miała miejsce 11 listopada 2017 roku w Olsztynie.

Ideą tego spotkania jest przedstawienie dorobku naukowego młodych naukowców, wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników najnowszych badań naukowych i osiągnięć w zakresie neurologii, neurochirurgii i dziedzin pokrewnych.

Patronat naukowy
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej oraz Kierownik Katedry Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wstępny harmonogram
Podczas Konferencji proponujemy udział w ciekawych wykładach i warsztatach prowadzonych przez autorytety w dziedzinie neurologii, neurochirurgii i nie tylko. Umożliwiamy również prezentację osiągnięć młodych naukowców (w formie wystąpienia ustnego lub e-posteru) w ramach Konkursu Studenckich Prac Naukowych – dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

09:00 – 09:30 – Rejestracja uczestników
09:30 – 10:00 – Wykład inauguracyjny
10:00 – 11:30 – Sesja referowana, warsztaty naukowe
11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Sesja posterowa, warsztaty naukowe
14:00 – 15:00 – Lunch
15:00 – 15:30 – Ogłoszenie wyników Konkursu Studenckich Prac Naukowych

Ważne terminy
02/10/2017 godz. 23:59 – ostateczny termin rejestracji i zgłaszania streszczeń prac naukowych
16/10/2017 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych prac
27/10/2017 – ostateczny termin uiszczania opłat konferencyjnych
06/11/2017 – ostateczny termin przesyłania posterów oraz prezentacji multimedialnych

Rejestracja
Rejestracja udziału: https://goo.gl/forms/ETq9eSHZsbUHd28k1
Rejestracja streszczeń prac naukowych: https://goo.gl/forms/aDWeqmWQKnzXNw753

Opłaty
Opłaty należy realizować w terminie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji, ale nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Opłaty należy realizować na numer konta: 81 1050 1953 1000 0023 6789 9081, podajac w tytule przelewu: Konferencja – [imię i nazwisko uczestnika].

termin rejestracjiudział czynnyudział biernysłuchacz
do 10/09/201780 zł*/**40 zł*0 zł
od 11/09/2017100 zł*/**50 zł*0 zł
- Udział w sesjach naukowychxxx
- Udział w warsztatach naukowychxx-
- Certyfikat uczestnictwaxx-
- Materiały konferencyjnexx-
- Przerwa kawowaxx-
- Prezentacja zgłoszonego tematux--
- Certyfikat prezentacjix--
- Udział w Konkursie z nagrodamix--
- Lunchx--

*Dla uczestników 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland rabat w wysokości 50%.
**Opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

Regulamin
Regulamin konferencji: http://issuu.com/zdolsztyn/docs/regulamin_konferencji

Kontakt
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: konferencja@zd.ifmsa.pl